Natuurgeneeskracht.nl

Bioresonantie

In onze praktijk voeren wij een bioresonantie bodyscan uit door het meten van trillingen via een koptelefoon. Na een mondelingen intake waarbij we aanwezige klachten bespreken, starten we de bioresonantie scan.
Binnen een half uur hebben we een compleet overzicht van je gezondheidssituatie op zowel fysiek, psychisch als spiritueel gebied. De computer geeft ons informatie over organen, ziektebeelden, eventuele virussen, bacteriën en parasieten, allergieën en intoleranties.

In het geval van geconstateerde problemen kunnen we deze resetten en herstellen.

Hoe werkt het

Zodra de trillingsfrequenties in het lichaam afwijken van normale celfrequentie, test de apparatuur wat deze afwijkingen veroorzaakt.
Door afwijkende celfrequenties te normaliseren, kan een lichaam herstellen.
Het apparaat stuurt daarom de juiste trilling terug naar het lichaam; dit wordt resonantie genoemd. Bioresonantietherapie houdt het opsporen van incoherente trillingen in, evenals het uitdoven of via resonantie in harmonie brengen ervan. Zo wordt de oorzaak van een fysieke aandoening aangepakt, of wordt zelfs, indien men in een vroeg stadium behandelt, ziekte voorkomen.

Behandelingen